Over onze sprint 0

Onze sprint 0 is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze en ontwikkelprocessen. Om goed te weten waarom, wat en voor wie we ontwikkelen, focussen we de eerste paar weken graag op het onderzoeken en uitdiepen van belangrijke informatie rondom het project. 

Deze sprint 0 bestaat uit een aantal fases, waar we van onderzoek en algemene wensen langzaam naar concrete definities en software eisen gaan. In dit proces zullen we vaak ook nauw samenwerken om de juiste informatie te winnen. Aan het eind van het traject heeft iedereen een duidelijk beeld van wat er ontwikkeld gaat worden, en zit iedereen op één lijn. 

Om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een sprint-0 toolkit ontwikkeld. Dit is een overzicht van alle mogelijke activiteiten die uitgevoerd kunnen worden tijdens sprint 0. Wij maken speciaal voor u een selectie van deze activiteiten, afhankelijk van het om een nieuw product, een innovatietraject, of om het digitaliseren van processen gaat. 

Wij sluiten de sprint 0 af met een uitgebreid en transparant verslag van onze resultaten. Dit document bevat alle informatie die nodig is om het ontwikkeltraject te starten. Ontvang een offerte voor de ontwikkeling van de MVP. 

Een overzicht van alle verliezen onderdelen van onze Sprint-0s

Fase 1: Begrijpen & onderzoek

Het is van belang dat wij als uw ontwikkel partner de context van uw project goed begrijpen. Naast technisch onderzoek is ook de bedrijfstechnische context van het product belangrijk. Daarom verdiepen wij ons graag in uw wensen en doelen en de benodigdheden van uw eindgebruikers en stakeholders.

het grootste gedeelte van de sprint 0 bestaat uit deze eerste fase, waar wij de juiste informatie middel van interviews en onderzoek verzamelen. We hebben voldoende informatie, wordt dit onderdeel afgesloten met een overzicht van business-, user-, stakeholder- en technische wensen.

Contextueel Onderzoek

Dit is een verkennend onderzoek om een eerste beeld te krijgen van de context van het project.

Bedrijfsprocessen

Wij kijken mee met uw bedrijfsprocessen en geven daar waar mogelijke suggesties vanuit onze ervaringen. Later helpen we deze te vertalen naar software die u is op uw KPI's en wensen.

Gebruikers onderzoek

Wij maken een zorgvuldig overzicht van de eisen en wensen van uw gebruikers. Deze nemen wij mee in de ontwikkeling, of indien nodig, in de vormgeving van het concept.

Stakeholder onderzoek

Wij maken een zorgvuldig overzicht van de eisen en wensen van uw stakeholders. Deze nemen wij mee in de ontwikkeling, of indien nodig, in de vormgeving van het concept.

Technisch onderzoek

Welke systemen zijn er? Welke koppelingen moeten worden gemaakt? Welke gegevens zijn er?

Wij bundelen ons onderzoek in een overzicht van bedrijfs-, gebruikers-, stakeholder en technische wensen richting het product.

Fase 2: Bedenken & Concept ontwikkeling

Soms ontbreekt er een vertaalslag tussen uw wensen en een concreet productvoorstel. Wij helpen u met het concretiseren van onze ideeën en geven graag advies vanuit onze expertise.

Vaak maken ook een visuele benadering (schets/prototype) van het eindproduct middels wireframes of mockups, om  zowel u en uw klanten als wijzelf, alvast een idee te geven van het eindproduct. 

Brainstormen

Wij denken graag mee met uw product. Wij zijn ervaren met het houden van brainstorms en bundelen vanuit een voorstel dat klopt van zowel technisch gebruikersperspectief.

Verfijnen en Itereren

Wij zorgen voor een goede balans tussen onderzoek en conceptontwikkeling. Indien nodig maken we meerdere effectieve onderzoekslagen zodat we de juiste oplossingen komen

Schetsen en Wireframen

De eerste schetsen en wireframes van een product helpen om een gezamenlijk beeld te vormen van de scope en richting van het project.

Concept Validatie

Wij helpen graag met het toetsen en testen van uw concept. Ons interne UX-team is ervaren met het houden van evaluatieve testen en kan helpen bij het voorstellen van onderbouwen.

Kant-en-klare oplossingen

In de gevallen heeft u al een stuk software op het oog. Wij helpen graag met de maken tussen uw wensen, bestaande software en custom builds.

We bundelen alle eisen en wensen en creëren een overzicht van functionele eisen die uw product zou moeten bevatten.

Fase 3: Beslissen & Definieren

Zodra er een duidelijk en concreet beeld is van het eindproduct, gaan wij aan de slag met het uiteenzetten van alle aspecten en van het systeem.

Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van de software architectuur, het bepalen van programmeertalen en het maken van een werkbare demo voor testen en als referentie voor de frontend. 

We sluiten dit onderdeel af met een MVP (minimum levensvatbaar product) definitie. Dit is een tactisch uitgeklede versie van uw product dat we iteratief gaan uitbreiden. Hiermee kunnen we  garanderen we dat uw product ook daadwerkelijk aansluit op uw wensen en die van uw stakeholders. 

Optimalisatie, AI & Machine Learning

Onze datawetenschappers kijken naar de mogelijkheden om machine learning van AI toe te passen op uw data. Indien gewenst geven wij advies over mogelijke stappen die kunnen worden genomen.

Mockups en Demo's

Wij maken een uitgebreide schets van de belangrijkste elementen van het materiaal. Indien gewenst kunnen we voor uw klanten van gebruikers alvast een prototype of demo maken.

Gegevens, privacy en regelgeving

Onze producten worden afgeleverd volgens de AVG wet en andere security standaarden. Indien gewenst bepalen we of er extra maatregelen nodig zijn. Zo bent u altijd zeker van een veilig.

Software-architectuur

Wij zetten de architectuur op die uw systeem gaat gebruiken. Dit is een volledig overzicht van alle componenten, uitrustingen, koppelingen en hun infrastructuur.

Technologie en hulpmiddelen

We maken een tussen alle mogelijke talen, frameworks, en besluiten welke er worden gebruikt voor de ontwikkeling van uw product.

We bepalen de scope van de MVP door de functionele eisen te prioriteren. Dit vormt het eerste focuspunt van de ontwikkeling. Gebogen u elk geval gegarandeerd van een functioneel product.

Fase 4: "Opstijgen voorbereiden"

Met de MVP definitie zijn we klaar om te beginnen met de ontwikkeling. Voor we beginnen zorgen we nog voor een extra check met ons interne tech board team, maken we een ‘final scope’ definitie, en maken we een voorzet voor het inplannen en verdelen van onze rollen.

Hiernaast krijgt u van een offerte voor de ontwikkeling van de MVP, inclusief een volledig uitgewerkt en transparant document met alle toekomstige die wij tijdens de sprint 0 verzameld hebben. Dit document is de blauwdruk van het project en bevat alle informatie die nodig is voor ontwikkeling.

Tech Board Review

Om te zorgen dat ons voorstel zeker klopt, houden wij een interne review met ons Techboard. Dit is een team bestaande uit alle lead developers, die nogmaals kritisch langs alle vorderingen en beslissingen.

Planning & Rollen

De Projectmanager, Product Owner, Lead developer en Lead UX worden bepaald. Hiernaast zoeken wij de juiste developers uit met de juiste skills, en zorgen wij dat er ruimte wordt vrijgehouden in de planning.

Documentatie

U ontvangt een volledig en transparant document met een overzicht van alle documenten en gegevens die we tijdens de sprint 0 verzameld hebben. Dit document bevat tevens alle informatie die nodig is om over te gaan tot ontwikkeling.

voorstel

U ontvangt een offerte voor de ontwikkeling van de MVP. Deze offerte is volledig op de basis van de uitgaven die we tijdens de sprint 0 verzameld hebben.