BoD Privacy Statement

Begrip op Dementie-platform, een uitgave van Archipel Zorggroep, gevestigd aan Karel de Grotelaan 415, 5654 NN Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Archipel Zorggroep

Karel de Grotelaan 415, 5654 NN Eindhoven

+31(0)40-2646464

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Begrip op Dementie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Door u ingevulde persoonsgegevens zoals naam en woonplaats
  • Gegevens over uw activiteiten in onze app via analytics, denk hierbij aan:
  • Datum en tijdstip bezoek
  • Apparaatmerk -naam en -model
  • Schermresolutie
  • Bekeken schermen in de applicatie
  • NB IP-adressen worden in Google Analytics 4 niet opgeslagen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Begrip op Dementie verwerkt persoonsgegevens wanneer deze door de gebruiker via de app worden ingevoerd. Bijvoorbeeld om een account aan te maken en de context van artikelen te personaliseren. Er wordt geen gebruik gemaakt van plugins voor social media of andere externe platformen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zorgvernieuwers@archipelzorggroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Begrip op Dementie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Begrip op dementie analyseert uw gedrag in de app om daarmee de app te verbeteren en het aanbod van artikelen af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrip op Dementie bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Begrip op Dementie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Begrip op Dementie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We slaan de status van de app op in de lokale opslag van de telefoon. Om u te herkennen over meerdere bezoeken heen en de context van artikelen te personaliseren op basis van uw antwoorden, wordt er een anonieme gebruiker-identificatienummer opgeslagen in de lokale opslag van uw telefoon. De antwoorden op de vragenlijst worden in de centrale database opgeslagen. Begrip op Dementie maakt geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar zorgvernieuwers@archipelzorggroep.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Begrip op dementie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Begrip op dementie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrip op dementie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zorgvernieuwers@archipelzorggroep.nl