Wolfpack Design Audit

Sander

Het optimalisatieproces van gebruiksgemakken en performance is nooit klaar, ook niet wanneer de software live staat. Hoewel design een groot raakvlak heeft met psychologie en gevoel, gaat dit vaak gepaard met subjectieve meningen. Het is mogelijk om hier een meetbaar, kwantitatief en kwalitatief onderzoek op uit te voeren om te achterhalen hoe een platform scoort. Bij Wolfpack noemen we dit een Design Audit. 

Het doel van de Design Audit

De doelstelling van deze design audit is om een scherp beeld te kunnen vormen van de staat van het design, de performance en de toegankelijkheid van het platform. Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve inzichten brengt Wolfpack advies uit voor quick fixes, onderhoud, of het herbouwen van het platform. Deze inzichten en actiepunten worden opgeleverd in een rapport, welke zal worden afgesloten met een advies en een voorstel.

Wat zijn de onderwerpen?

Tijdens een Design Audit komen er 5 onderwerpen aan bod: Dit zijn Semantiek, Toegankelijkheid, Prestaties, Schaalbaarheid en Opmaak. Semantiek is een analyse in hoe structuur, afmetingen, vorm en kleur hints geven in de interactie met een platform en zo de gebruiker helpen de verschillende functionaliteiten goed te begrijpen. Het tweede onderdeel van de Design Audit is Toegankelijkheid. Dit is een onderzoek in hoe toegankelijk het platform is voor alle potentiële gebruikers. Hierin wordt een extra focus gelegd op contrast in tekst en knoppen, feedback van elementen op basis van de positie van de cursor en kleurgebruik om ook slechtzienden, laaggeletterden of andere mensen met een handicap het mogelijk te maken om van het platform gemakkelijk te kunnen gebruiken. De derde check is de prestatie van het platform, door een onafhankelijke meting wordt beoordeeld of de software voldoet aan algemene standaarden voor performance en of er kleine verbeteringen zijn die het platform sneller laten functioneren. Het vierde onderdeel van de audit is gericht op de schaalbaarheid van het platform. Er zijn een groot aantal verschillende devices waarmee gebruikers toegang krijgen tot het platform. In dit onderdeel van het onderzoek wordt gekeken naar of het platform voor ieder apparaat net zo makkelijk in gebruik is of dat hier uitzonderingen in zijn. Het laatste onderdeel van de audit is het onderdeel Opmaak. In dit onderdeel wordt via een User Interface checklist gekeken of alle verwachte functionaliteiten en flows aanwezig zijn en controleren we op visuele onregelmatigheden. 

Onafhankelijke metingen

Tijdens de Design Audit wordt gebruik gemaakt van een 6-tal geautomatiseerde tools die diep in de (technische) uitwerking kijken en een 4-tal handmatige activiteiten waarin onze designers de interface vanuit een psychologisch, theoretisch perspectief bekijken. Een van deze activiteiten is de UX-writing van de software, waarbij de designers het platform doorlopen en toetsen of de tekst in de menustructuur en op knoppen duidelijk maakt wat de actie hiervan zal zijn. De geautomatiseerde tools zijn van grote ontwikkelaars als Google en organisaties die richtlijnen voor het web opstellen, bijvoorbeeld W3. Deze tools worden gecombineerd met wereldwijde statistieken over welke browsers en schermformaten het meeste gebruikt worden.

Aanvragen

Ben je benieuwd hoe gebruiksvriendelijk jouw platform is en hoe de performance hiervan nog verder verbeterd kan worden? Vraag dan nu een Design Audit aan en til jouw platform naar een hoger niveau! Dan gaan onze experts aan de slag om jouw applicatie te onderzoeken. Vraag nu jouw Design Audit aan bij Wolfpack zodat je gericht verbeterpunten kunt aanpakken.