Wat is een Proof of Concept (POC), Prototype en MVP?

Estee-avatar

In de wereld van softwareontwikkeling hoor je deze drie termen tijdens bijna elk project voorbij komen. Proof of Concept (POC), prototype en minumum viable product (MVP). Alle drie zijn het concepten die bedrijven gebruiken om de levensvatbaarheid van hun product of bedrijfsidee te bepalen. Maar hoe werkt het?

Omdat ze alle drie, een versie van je toekomstige product beschrijven, maar in verschillende stadia van voltooiing, is het lastig om bij te houden wat elk product precies inhoudt. Laten we de verschillen ertussen eens nader bekijken om te helpen beslissen welk ontwikkelingsmodel, of een combinatie daarvan, je voor je project moet kiezen.

PROOF OF CONCEPT (poc)

Een Proof of Concept (POC) ‘bewijst’ in wezen dat een bepaalde aanname juist is en in het echte leven kan worden geïmplementeerd met behulp van beschikbare technologieën. Het dient om de vraag te beantwoorden of een idee kan worden gerealiseerd of niet. Een POC is de eerste poging om de operationele haalbaarheid van je project of product te concretiseren.

Een POC dekt slechts een deel van een toekomstige product, meestal een cruciaal onderdeel daarvan. Om een complex idee grondig te testen, kun je veel POC’s hebben, die elk van de kernfunctionaliteiten aanpakken.

In dit model van productontwikkeling laten we de tierelantijntjes weg: prestaties, bruikbaarheid, functies en elk ander klantgericht element worden eenvoudigweg niet in overweging genomen in een POC.

Waarom en wanneer een Proof of Concept bouwen?

Een POC is een goede manier om in relatief korte tijd en met weinig middelen belanghebbenden en investeerders enthousiast te krijgen over een idee. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor startups die financiering zoeken voor verdere productontwikkeling. Ondernemers die innovatieve oplossingen nastreven, zullen POC’s ook essentieel vinden om hun ideeën en aannames te valideren.

Prototype

Een prototype is een model van productontwikkeling gericht op het beantwoorden van de “hoe”-vragen:

  • Hoe ziet een applicatie eruit?
  • Hoe zal het gemaakt worden?
  • Hoe zullen de gebruikers ermee omgaan?

Een prototype beantwoordt deze vragen via wireframes, gebruikersstromen en mockups. Prototypes helpen oprichters en belanghebbenden die in een project hebben geïnvesteerd een meer gedetailleerde versie van een product te zien.

Het ontwikkelen van een prototype vergt een goede samenwerking tussen de belanghebbenden en ontwerper(s).  Het maken van een prototype helpt de opdrachtgever ook om het idee achter hun product te verfijnen. Hoe visueler het prototype, hoe makkelijker het is om belangrijke wijzigingen door te voeren en overbodige elementen weg te laten. Gedetailleerde feedback van belanghebbenden komt ook van pas in deze ontwikkelingsfase.

Interactieve prototypes kunnen worden gemaakt met behulp van populaire tools zoals Figma of Adobe XD.

Waarom en wanneer een Prototype bouwen?

Het belangrijkste doel van een prototype is om belangrijke feedback te verzamelen die je zal helpen eventuele bottlenecks te lokaliseren voordat je overgaat naar het meer kostenintensieve deel van productontwikkeling. Een ander doel van het bouwen van een prototype is om toekomstige ontwikkeling te vergemakkelijken door gebruikersstromen en ontwerpen in een vroeg stadium te definiëren.

Prototypes zijn de perfecte tool om erachter te komen of gebruikers de kernfuncties van het product en de navigatiepatronen gemakkelijk kunnen begrijpen.

Interactieve prototypes kunnen worden gebruikt voor het initieel peilen van de vraag van de gebruiker en maken zo de weg vrij voor MVP-ontwikkeling. Het beoordelen van de marktvraag voordat een aanzienlijke financiële investering wordt gedaan.

Minimum viable product (MVP)

Een minimaal levensvatbaar product is een release die is uitgerust met alleen de kernfunctionaliteiten – net genoeg om het product goed te laten functioneren en op de markt te brengen voor gebruikersevaluatie.

Juist omdat een MVP niet de volledige set features voor het eindproduct heeft gepland, wordt de time-to-market (TTM) sterk verkort, waardoor je een product snel en met lage implementatiekosten kunt uitbrengen. Met een MVP die beschikbaar is voor vroege marktintroductie, kun je de werkelijke vraag peilen en informatie verkrijgen over de potentiële winstgevendheid voordat je verder ontwikkelingswerk uitvoert.

Naarmate je doelgroep je product begint te gebruiken, kun je ook beginnen met het verzamelen van inzichten over de sterke en zwakke kanten van het product. De richting van toekomstige ontwikkeling zal gebaseerd zijn op feedback van gebruikers.

Waarom en wanneer een MVP bouwen?

Je hebt een MVP nodig als je iets nieuws aan je klanten aanbiedt, bijvoorbeeld een bekende functionaliteit verpakt in een geheel nieuwe gebruikersinterface. Door eerst af te tasten, kun je controleren of die innovatieve aanpak kans van slagen heeft.

Een ander mogelijk scenario waarin een MVP goed werkt, is een app of platform met een functionaliteit die nog niet op de markt bestaat. Je zou niet vol gas willen geven op iets te ontwikkelen dat later niet succesvol zal zijn.

Een MVP heeft ook het extra voordeel dat het een volledig product is die nog uitgebreid kan worden, wat betekent dat de toevoeging van nieuwe functies kan worden herhaald op basis van eerdere resultaten en het beschikbare budget.

Welke optie voor een succesvol product?

Het hangt allemaal af van wat je wilt bouwen en wat je wil valideren voordat je met het werk begint. Met deze stapsgewijze aanpak kun je een productidee grondig controleren voordat je aanzienlijke bedragen inzet voor een volwaardig ontwikkelingsproces.

Om het risico tot een minimum te beperken, kan een interactief prototype van een product worden gebouwd voordat een MVP wordt ontwikkeld. Wij kunnen altijd meedenken met deze beslissing.