EuroTeQ Feedback App

EuroTeQ

Snel en gebruiks­vriendelijk feedback geven aan universiteit­en

Over EuroTeQ

EuroTeQ is een gemeenschap van zes verschillende technische universiteiten verdeeld over heel Europa met als doel om samen te werken en elkaar te ondersteunen. De gemeenschap is opgericht in november 2020 en heeft in totaal 115.000 studenten en 45 geassocieerde partners.

De opdracht

EuroTeQ heeft ons gevraagd om een digitale tool te ontwerpen en te ontwikkelen waarmee haar universiteiten eenvoudig hun studenten kan evalueren. Tijdens het ontwerp- en ontwikkeltraject stond de gebruiker centraal. De doelgroep is dan ook bij iedere fase van het project betrokken geweest. In eerste instantie is een Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd om snel de kernfunctionaliteiten van de app te testen bij de eindgebruikers.

Diensten

 • Sprint 0
 • Concepting
 • Ontwerp & Design
 • Realisatie
 • Hosting
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
 • Technical University of Denmark (DTU)
 • École Polytechnique (l’X)
 • Tallinn University of Technology (TalTech)
 •  Czech Technical University (CTU)
 • Technical University of Munich (TUM)

6

Landen

115.000

Studenten

5

Sprints

Sprint 0

Tijdens de sprint 0 is er gekeken naar wat de huidige manier is waarop de universiteiten van EuroTeQ feedback opvragen bij hun studenten. Waar nodig is er nagedacht over hoe dit proces nog verbeterd kan worden. Tijdens dit onderzoek zijn de betrokken doelgroepen ondervraagd over wat hun wensen en ervaringen zijn op het gebied van feedback geven. Op basis van dit onderzoek is een selectie gemaakt van functionaliteiten die essentieel zijn om een MVP op te kunnen leveren.

Ontwerpen

Voor een eerste concept zijn er schetsen gemaakt van de applicatie aan de hand van de requirements. Deze wireframes zijn mobile-first ontworpen. We vonden het belangrijk om goed rekening te houden met de mobile thumb zone, zodat alle belangrijke interactieve elementen eenvoudig te bereiken zijn. Met de wireframes is een usability test uitgevoerd onder de doelgroep om te zien hoe de user flow van de applicatie verbeterd kan worden. Bevindingen opgedaan tijdens deze test zijn verwerkt in nieuwe wireframes. In totaal hebben we dit drie keer herhaald om tot de definitieve wireframes te komen. Na afloop van de wireframe fase zijn de visual designs opgesteld.

Techniek

Uit onderzoek is gebleken dat studenten voor hun opleidingen niet graag apps doen installeren. Daarom hebben we gekozen voor een webapplicatie. We hebben de app modulair gebouwd op basis van het JavaScript framework Vue.JS. Om het werken met Vue.JS te vereenvoudigen en om gebruik te kunnen maken van static site rendering hebben we gebruik gemaakt van het Vue framework Nuxt. Door de HTML van de pagina’s server-side te renderen wordt de applicatie sneller en de SEO verbeterd.

Voor de CSS is gekozen om gebruik te maken van Tailwind CSS. Dit heeft ervoor gezorgd dat de huisstijl van de opdrachtgever snel over was te nemen. Daarnaast werkte het goed samen met de modulaire opzet van het project.

“De samenwerking met Wolfpack was vlot en secuur. Een enthousiaste club, die direct goed begreep waar we naar op zoek waren, en vanuit hun expertise ook met goede ideeën kwam waar we zelf niet over na hadden gedacht. We zijn erg blij met het eindresultaat en kijken uit naar volgende iteraties voor de app!”

Anne Kwak, communicatieadviseur bij EuroTeQ

Simpele vragen

Voor de ontwikkeling van de feedback modules is er onderzoek gedaan naar de beste vraagstellingen voor het opvragen van feedback. Hieruit is gebleken dat studenten eens- / oneens vragen het prettigst vinden. Om de totaal ervaring te optimaliseren is er gekozen te werken met vraagstellingen waarbij studenten middels een smiley hun antwoorden kunnen geven.

Template vragenlijsten

Om ervoor te zorgen dat vragenlijsten op een consequente manier worden gepresenteerd aan de studenten is er een template module ontwikkeld. Middels deze module kan er een reeks vragen over een algemeen onderwerp, zoals bijvoorbeeld een docent, worden opgezet. Zodra de uiteindelijke enquête wordt gemaakt hoeft enkel de naam van de desbetreffende docent gegeven te worden en kan vervolgens de template van de vragenlijst eraan gekoppeld worden.

Losgekoppelde front- en back-end

Het project is ontwikkeld met een losstaande front- en back-end. Indien in de toekomst blijkt dat voor dit project een nieuwe vorm van de applicatie nodig is, zoals een native applicatie of een desktop applicatie, dan kan de bestaande backend API hier direct voor gebruikt worden. Op deze manier hoeft er zo min mogelijk werk opnieuw gedaan te worden.

Testfase

Nadat de MVP van de applicatie was opgeleverd bij de klant is deze op kleine schaal in gebruik genomen op de Technische Universiteit Eindhoven. Na afloop van deze testfase is er opnieuw gekeken hoe de applicatie verder uitgebreid of aangepast kon worden om de gebruikerservaring verder te verbeteren.

Resultaat

De opgeleverde applicatie heeft ervoor gezorgd dat universiteiten binnen de EuroTeQ gemeenschap op een gestandaardiseerde en gebruiksvriendelijke manier enquêtes kunnen uitzetten onder haar studenten. Door het project op een modulaire manier op te zetten en door gebruik te maken van een losgekoppelde front- en backend is het project flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig.

Enthousiast geworden?